gewijzigd: 9 Juli 2020 
Nieuws
Over ons
Rubrieken
Agenda Spijk
Terug naar Spijk aan de Linge

© Spijk aan de Linge
 
Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf
De Historische Vereniging Spijk en Vogelswerf is medio 2001 opgericht en telt rond 200 leden.
Hoewel de meeste leden in Spijk, Vogelswerf of in de directe omgeving wonen zijn er ook een aantal leden, die elders in Nederland hun domicilie hebben. Deze laatste categorie heeft dan vaak historische banden met Spijk. Ze zijn er geboren en/of hebben hun jeugd daar doorgebracht, dan wel hebben ze familie in de regio.

De vereniging geeft een periodiek uit onder de naam Spijkerschrift. (zie elders op deze site)
De verdere activiteiten zijn ondergebracht in werkgroepen
en bestaan uit het organiseren van lezingen, excursies en evenementen met de historie als rode draad.
Het lidmaatschap kost (minimaal) 12,50 per jaar.
Geinteresseerden kunnen zich opgeven bij een lid van het bestuur.

Sinds mei 2013 heeft de verenging een eigen site.

Het adres is: www.histverspijkenvogelswerf.nl

{Volledige agenda}