gewijzigd: 24 Augustus 2017 
Rubrieken
De site met alle links van rayon 5
Diverse nieuwe standaardeisen
Foto's van de tentoonstelling
Informatie
Het bestuur
Contactavonden 2011
Ringen bestelling 2011
De tentoonstelling
Nieuws
Over ons
Agenda
Reageer
Terug naar Spijk aan de Linge

© Spijk aan de Linge
 
Kleurvogelvereniging G&O : Rubrieken

Ringen bestelling 2011

bestellen

RINGENBESTELLING 2011
Voor prijzen en toelichting zie onder Informatie
Bestelformulieren ringen voor 2011

voor leden van een afdeling:
het formulier kunt u downloaden en dan op uw PC invullen, daarna afdrukken en ondertekend naar uw ringencommissaris sturen of brengen.
Bestelformulier voor gewone ringen
(voor opgave aan de ringencommissaris van de vereniging,)
voor verspreide leden van de bond:
het formulier kunt u downloaden en dan op uw PC invullen, daarna afdrukken en ondertekend naar het bondsbureau zenden
Bestelformulier voor gewone ringen voor verspreide leden
(dit formulier moet rechtstreeks worden toegezonden aan het bondsbureau)
voor niet-leden:
het formulier kunt u downloaden en dan op uw PC invullen, daarna afdrukken en ondertekend naar het bondsbureau zenden
Bestelformulier voor gewone ringen voor niet-leden
(dit formulier moet rechtstreeks worden toegezonden aan het bondsbureau)
Ringen voor beschermde vogels aanvragen?
Dit formulier moet worden gebruikt vanaf 1 januari 2010:
Bestelformulier voor ringen voor beschermde vogels.
de aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als het formulier volledig is ingevuld.
(afdelingsleden kunnen dit formulier inleveren bij de ringencommissaris, verspreide leden en bestellers die geen lid zijn dienen het naar het bondsbureau te sturen)