gewijzigd: 17 Maart 2018 
Rubrieken
Contactavonden 2018
De site met alle links van rayon 5
Foto's van de tentoonstelling
Informatie
Het bestuur
De tentoonstelling
Nieuws
Over ons
Agenda
Reageer
Terug naar Spijk aan de Linge

© Spijk aan de Linge
 
Kleurvogelvereniging Gorinchem & Omstreken : Rubrieken

Informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het doel

Het verenigen van mensen die zich met de vogelliefhebberij bezig houden in de ruimste zin des woord.


Bevorderen van het recht tot het houden en kweken met wettelijk toegestane vogels.

Vogelsoorten.

Onze leden houden en kweken de volgende vogels :
Kleur en postuurkanaries, Europese cultuurvogels, Tropische vogels , Parkieten en diverse andere soorten kromsnavels.

Ringen

Via de ringencommissaris worden de benodigde ringen bij de bond besteld.
Door de bond worden voor de diverse soorten vogels ringen gemaakt.
Hierop staat vermeld, kweeknummer, kweekjaar, afkorting van de bond en een volgnummer.

Contactavonden

Iedere tweede dinsdag van de maand, houden wij een contactavond.
Deze wordt gehouden in de foyer van het dorpshuis in spijk.
Deur open vanaf 19.30, aanvang 20.00 uur.
In de maanden juli en augustus, zijn er geen contactavonden.
Voor belangstellende staat de deur altijd open en is de toegang gratis.

Contributie

Inschrijfgeld 5 euro
Leden 30 euro
Gezinslid 25 euro
Jeugdleden 20 euro
Gastleden 17 euro
Donateurs vanaf 5 euro

SNS Bank rek. nr. NL 87 SNSB 0827653905


T.N.V. Penningmeester Kleurvogelvereniging "Gorinchem & Omstreken".

Lidmaatschap
Opzegging lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren, een kwartaal voor beŽindiging bekend zijn bij onze secretaris.

Mail ons